Начало +359 888 975 886
usloviya
landmarks

Подкрепа на микро и малки предприятия

„Аудиогид България“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Условия за ползване

Мултимедийна екскурзоводска система

Условия за ползване

Повече
приложение audio guide

Политика за поверителност

Повече