Начало English Русский
landmarks

Подкрепа на микро и малки предприятия

„Аудиогид България“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Вижте как

Условия за ползване на АудиоГид България

Условия за ползване на сайт Аудиогид България

Общи условия за ползване и резервация на услугите, предоставяни от АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ

Повече

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПЛАТФОРМАТА AUDIO GUIDE BULGARIA

Повече

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА AUDIO GUIDE BULGARIA

Повече