Начало +359 888 975 886
екскурия в несебър
landmarks

Условия за ползване на сайт

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване и резервация на услугите, предоставяни от
АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД

С настоящите Общи условия се регламентират правните отношения между АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София и неограничен брой потребители, ползващи услугите: онлайн аудиогид, услугата за предоставяне за временно възмездно ползване – наем на електронно устройство «Аудиогид» и принадлежностите към него, както и услугата еднодневни екскурзии с транспорт. Заявката и резервацията на услугата, описана в този документ, се осъществява чрез интернет платформата audio-guide.bg

Преди резервирането на услугата през платформата клиентите следва сами да проверят и да се запознаят с тези Общи Условия. С резервирането на услуга клиентът се съгласява с тези Общи Условия и се задължава да ги спазва.
По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД или AUDIOGUIDE BULGARIA Ltd, Уебсайт администратор означава АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София, ЕИК 204808481, ДДС BG204808481, със седалище и адрес на управление – гр. София 1407, ул. Кораб планина № 28, офис, 12 представлявано от управителя Михаил Людмилов Пешев, e-mail: manager@audio-guide.bg
Потребител, клиент или посетител означава всяко лице, което резервира предлаганата услуга от Аудиогид България и осъществява достъп до или ползва Уебсайта.

Услуга - това е всеки тур или екскурзия закупена на сайта audio-guide.bg
Услуга с Аудиогид устройство – предоставяне за временно възмездно ползване на електронно устройство Аудиогид заедно с комплект слушалки и карта на маршрута. Устройството е предназначено за прослушване на аудиозаписи, съдържащи информация за забележителностите на града. Всеки един аудиозапис има номер, който съответства на номера на забележителност на картата.

Услуга онлайн Аудиогид - временен платен достъп до онлайн плейър със записи на Аудиогид. Достъпът е предназначен за слушане на аудиозаписи, съдържащи информация за забележителностите на града. Всеки аудиозапис има номер, съответстващ на номера на забележителността на картата.
Резервация - заплащане на услуга.
Код от резервация – документ издаден от Аудиогид България, който удостоверява, че е извършено цялостно авансово плащане за услугата Аудиогид.

Уебсайт - означава уебсайт audio-guide.bg

I. Условия за резервация

1. С подаването на електронно изявление (с извършването на он-лайн резервация) се счита, че потребителят e сключил договор с Администратора. Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия.

2. Формата за резервация съдържа следните данни или част от тях:

(а) име и фамилия на потребителя;
(б) маршрут и пункт за посещение;
(в) валиден имейл;
(г) държава (националност);
(д) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;
(е) дата на планираното посещение;

3. Потребителят е дължен да заплати цената на Услугата предварително.

Разплащания

Всички плащанията за услугите се извършат онлайн по следната банкова сметка на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД:
Банка:Postbank (България)
ΙΒΑΝ: BG98BPBI 8170 1606 1896 83
BIC / SWIFT: BPBIBGSF

5. След успешна резервация, Вие получавате на посочения от Вас имейл ълна информация за закупената услуга: название, време начало, адрес, място - посочено като сборен пункт, необходими достъпи.

6. За да бъде издадена фактура за покупката, заинтересованото лице следва писмено да уведоми уеб администратора на manager@audio-guide.bg като предостави всички необходими данни за това. В този случай фактурата може да бъде получена на адреса на управление на Аудиогид България.

II. Начин на плащане

Потребителят е длъжен да заплати закупената услуга онлайн на сайта audio-guide.bg по следните начини: с банкова карта; чрез PayPal или банков превод. Цените в онлайн магазина са посочени в ЛЕВА (с ДДС).
За еднодневни турове плащането може да се извърши в деня преди турнето. Ако има банкови такси, свързани с плащането, те трябва да бъдат платени от потребителя.

III. Анулиране на резервация от клиент и „неявяване“

3. Всички анулации трябва да бъдат направени писмено до Аудиогад България ООД на нашия корпоративен имейл: manager@audio-guide.bg Анулации, съобщени устно на служители на компанията (напр. шофьори, водачи, представители на курорта, офис персонал и т.н.) или писмено на други имейл адреси, няма да се считат за валидни. Ако клиентът не предоставя наземната услуга, предоставяна от Аудиогайд България ООД (напр. трансфер, обиколка и т.н.) поради заболяване в последния момент, отмяна на полет и т.н., се счита за „неявяване“ и няма да бъде възстановена сума. Същото правило важи и ако клиентът реши да напусне ваканцията преди нейния край.
При поискване можем да издадем документ, потвърждаващ данните за анулиране, който можете да използвате, за да подадете иск чрез вашата застрахователна компания.

IV. Условия за връщвне на пари при анулиране

4. Всички заявки за анулиране трябва да бъдат изпратени в писмен вид на manager@audio-guide.bg . Анулации, направени чрез устна комуникация с персонала на компанията или водачи или изпратени на друг имейл адрес, няма да се считат за валидни.

За обиколки/екскурзии се предоставя пълно възстановяване на сумата при анулиране 24 часа преди началото на екскурзията. Ако анулиране е направено по-малко от 24 часа преди екскурзията, сумата не се възстановява.

Ако плащането за обиколка/екскурзия е извършено чрез банков превод, дебитна или кредитна карта или PayPal, таксата за транзакцията по време на процеса на възстановяване ще бъде поета от потребителя.

Възстановяването на средства за анулирани обиколки/екскурзии се обработва от Аудиогид България ООД в рамките на 72 работни часа след анулирането.

Ако клиентът не се яви, сумата няма да бъде възстановена.

Не се възстановяват средства за платени гайдове, които клиентът получава под формата на файлове (pdf, excel, word и др.) по имейл. Тази услуга се счита за завършена, когато клиентът получи имейл с прикачен файл.

V. Анулиране от Аудиогид България ООД

5. Ако Аудиогид България ООД трябва да отмени или значително да промени резервация поради непреодолима сила, на потребителя ще бъдат предоставени следните опции:

а) приемате измененото споразумение

б) поръчайте алтернативен тур от Аудиогад България ООД. В този случай, ако обиколката/екскурзията се окаже по-евтина от поръчаната, Аудиогид България ООД ще възстанови разликата в цената на потребителя. Ако обиколката е по-скъпа от първоначалната, потребителят трябва да доплати останалата разлика.

в) анулиране или приемане на анулиране от Аудиогид България ООД (ще бъде получено пълно възстановяване на сумата). Аудиогид България ООД не носи отговорност за неочаквани разходи, които клиентът може да понесе в резултат на резервацията, като визи, ваксинации или невъзвръщаеми самолетни билети.

VI. Интелектуална собственост

6. Цялото съдържание на сайта е собственост на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ и е защитено от авторско право, търговска марка, патент или друго право на интелектуална собственост.

Можете да показвате, сваляте, съхранявате и разпечатвате съдържание от сайта само за Ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да разпечатвате многократно или да възпроизвеждате съдържание от сайта по електронен път, включително лого, текст, филми, снимки, скриптове или анимация, изцяло или частично, единствено с предварителното писмено съгласие на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ.

VII. Снимки и отзиви

7. Изображенията, направени по време на нашите празници, могат да бъдат използвани безплатно от Audioguide Bulgaria Ltd във всички медии за маркетингови или промоционални цели (напр. уебсайтове, брошури, слайдшоута, социални медии и др.). Писмените рецензии и изображения, изпратени до компанията от клиенти, също са предмет на същите условия и могат да бъдат използвани без изрично разрешение от техните автори.

VIII. Точност на информацията в сайта

8. АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ полага всички усилия, за да поддържа точна и актуална информацията на сайта. Въпреки това, ние не можем да гарантираме точността й във всеки един момент. Моля имайте предвид, че информацията, представена от нас или от нашите партньори − трети страни − може да съдържа неточности и печатни грешки или може да бъде остаряла в момента на достъп до нея.

IX. Форсмажорни обстоятелства

9. Аудиогид България ООД не носи отговорност в случаи на „непреодолима сила“, описани тук като събития, които ние или нашите подизпълнители не можем да предвидим или избегнем, като терористична дейност, стачка, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, пътни произшествия, задръствания, повреда на превозно средство и др. Аудиогид България ООД ще действа и ще направи всичко възможно, за да минимизира въздействието върху пътуването на клиентите в такива случаи.
Претензии за пропуснати полети, частично или напълно неизползвани други услуги поради такива обстоятелства няма да се приемат в такива случаи.