Начало English Русский
екскурия в несебър
landmarks

Условия за ползване на сайт

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване и резервация на услугите, предоставяни от
АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ

С настоящите Общи условия се регламентират правните отношения между АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София и неограничен кръг потребители, които ползват услугата за предоставяне за временно възмездно ползване – наем на електронно устройство «Аудиогид» и принадлежностите към него. Ползването и заявяването на услугата, описана в този документ може да става на място в сградата на търговеца, находяща се в гр. София 1400, ул.„Иван Вазов“ № 2, както и чрез интернет платформата www.audio-guide.bg
Преди резервирането на услугата през платформата клиентите следва сами да проверят и да се запознаят с тези Общи Условия. С резервирането на услуга клиентът се съгласява с тези Общи Условия и се задължава да ги спазва.
По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ или AUDIOGUIDE BULGARIA, Уебсайт администратор означава АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София, ЕИК 204808481, ДДС BG204808481, със седалище и адрес на управление – гр. София 1407, ул. Кораб планина № 28, офис, 12 представлявано от управителя Михаил Людмилов Пешев, e-mail: manager@audio-guide.bg
Потребител, клиент или посетител означава всяко лице, което резервира предлаганата услуга от Аудиогид България и осъществява достъп до или ползва Уебсайта.

Услуга - това е всеки тур или екскурзия закупена на сайта www.audio-guide.bg
Услуга с Аудиогид устройство– предоставяне за временно възмездно ползване на електронно устройство Аудиогид заедно с комплект слушалки и карта на маршрута. Устройството е предназначено за прослушване на аудиозаписи, съдържащи информация за забележителностите на града. Всеки един аудиозапис има номер, който съответства на номера на забележителност на картата.
Резервация - заплащане на услуга.
Код от резервация – документ издаден от Аудиогид България, който удостоверява, че е извършено цялостно авансово плащане за услугата Аудиогид.

Уебсайт - означава уебсайт www.audio-guide.bg
Електронно изявление означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и с оглед функциите и възможностите на уебсайта и може да включва електронна форма за резервация, съгласие.

Талон - расписка - това е договор за наем на аудиогид устройството.

I. Условия за резервация

1. С подаването на електронно изявление (с извършването на он-лайн резервация) се счита, че потребителят e сключил договор с Администратора. Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия.

2. Формата за резервация съдържа следните данни или част от тях:

(а) име и фамилия на потребителя;
(б) маршрут и пункт за посещение;
(в) валиден имейл;
(г) държава (националност);
(д) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;
(е) дата на планираното посещение;

3. Потребителят е дължен да заплати цената на Услугата предварително.

4. В деня на екскурзията, която е свързана с употребата на аудиогид, за вас е необходимо да предоставите личен документ, за да ви бъде издаден Талон-Разписка (договор за наем на устройство).
4.1. Администраторът прави цифрово копие на предоставен документ за самоличност на Потребителя. Потребителят се разписва собственоръчно върху издаденият Талон-Разписка.
4.2. Събраната информация в електронен вид се съхранява временно в компютърните системи на Администратора и се заличава в рамките на работният ден – ръчно или автоматично.

Разплащания

Всички плащанията за услугите се извършат онлайн по следната банкова сметка на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ:
Банка:Postbank (България)
ΙΒΑΝ: BG98BPBI 8170 1606 1896 83
BIC / SWIFT: BPBIBGSF

5. След успешна резервация, Вие получавате на посочения от Вас имейл ълна информация за закупената услуга: название, време начало, адрес, място - посочено като сборен пункт.

6. За да бъде издадена фактура за покупката, заинтересованото лице следва писмено да уведоми уеб администратора на manager@audio-guide.bg като предостави всички необходими данни за това. В този случай фактурата може да бъде получена на адреса на управление на Аудиогид България.

II. Цени, начин на плащане

2.1. Плащането в уебсайта се осъществява през системата на PayPal или през системата на Борика.
2.2. Цените на услугата наем на устройство Аудиогид са публикувани на уеб страниците www.audio-guide.bg и са валидни към момента на плащане.
2.3. За определени градове Аудиогид България може да определя различни цени за своите услуги, които се обявяват на видно място.
2.4. Наемната цена на Устройството е в рамките на работното време за деня, в който е било наето.
2.5. Цените на наемите са с включен данък добавена стойност.
2.6. За получаване на устройство, с цел гарантиране на изпълнение задълженията на Потребителя, той внася залогът/депозитът от 150 лв. които се прави с пре-авторизация на място в офис с присъствието на картата, а не чрез плащане в сайта. Ако устройството не бъде върнато до края на наемния период или до 10 часа на следващият ден, както ако бъде върнато повредено, клиентът се съгласява блокираната сума от 150 лв., да му бъде удържана.

Всички устройства изложени в раздел продукти могат да бъдат закупени или наети единствено в нашия офис.

III. Условия за върщане на парите

3.1. Ако потребителят е резервирал Аудиогид за определена дата и по някаква причина не се е възползвал от услугата, потребителят може да се възползва от заплатената от него услуга в рамките на 10 (десет) дни от посочената от потребителят дата. В случаите когато потребителят не се е възползвал от услугата парите не се възстановяват.
3.1.1. В случаите на резервация на адиогид за по-дълъг период от време, когато потребителят не се възползва от устройството, той ще бъде дебитиран със сумата, равностойна само на един наемоден. Т.е ако потребителят не се откаже писмено от услугата до 24 ч. от резервираната дата, подлежи на такса в размер на 25 лв.
3.2. Ако по някаква причина портебителят иска да се откаже от платената услуга,сумата се възстановява на 100% само след предварително писмено уведомление за отказ от услугата от страна на потребителя, на посочения от търговеца имейл адрес, manager@audio-guide.bg, но не по-късно от 24ч. от резервираната дата.
3.3. Заплатената сума предвидения в пункт 3.2. се въстановява на 100% в срок от 7 работни дни.
3.4. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено разплащането.

IV. Политика за поверителност

4.1. Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на бисквитки. Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.
4.2. Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви предложим.
4.3. Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват: Youtube.com, Instagram.com, Facebook.com, Twitter.com.

Задължително необходими бисквитки

4.4. Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.
4.5. Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.
4.6. Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията.
Бисквитки за резултатност
4.7. Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, така че да сме в състояние да измерим и подобрим резултатността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и кои – най-непопулярни, както и да видим как посетителите се движат в сайта.
4.8. За предоставяне на тази услуга използваме Google Analytics, който използва бисквитки на първа страна. Събраните данни не се предоставят на никоя друга страна.
4.9. Информацията, която получаваме благодарение използването на тези бисквитки, е анонимна и не правим опит да Ви идентифицираме или да повлияем на начина Ви на използване на сайта, когато го посетите. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да бъдем в състояние да включим посещението Ви в нашата статистика.
4.10. Ако използвате настройка на браузъра Do Not Track, приемаме това за сигнал, че не желаете да разрешите тези бисквитки и те ще бъдат блокирани.

V. Вашите права

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход,получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

Заличаване на информацията

Потребителите на услугата, могат да заявят заличаване на информацията от информационните системи на Администратора чрез изпращане на електронна поща на адрес : manager@audio-guide.bg.
Срокът за заличаване на информацията от системите на Администратора е 30 календарни дни от подаване на заявката за заличаване.
Администраторът има право да съхрани част от информацията на Потребителя, спазвайки текущото законодателство на република България и задълженията, които са му възложени спазвайки нормативната уредба за изпълнение на дейността му.
Администраторът заличава периодично информацията за личните данни в базата си данни. За заличаване на предоставените лични данни Администраторът разполага с физически устройства в обектите си , с които унищожава информацията, която е събрана на хартиен носител.
Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно,най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови,договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини e възможно частичното им запазване.

VI. Заключителни разпоредби

6.1. Договорният език е български и плащанията ще бъдат извършвани в български левове.
6.2. Уебсайт администраторът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.
6.3. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайт или част от него
6.4. Потребителите имат право да ползват услугите на уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги и законодателството на Република България.
6.5. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
6.6. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
6.7. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта е собственост на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ и е защитено от авторско право, търговска марка, патент или друго право на интелектуална собственост.

Можете да показвате, сваляте, съхранявате и разпечатвате съдържание от сайта само за Ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да разпечатвате многократно или да възпроизвеждате съдържание от сайта по електронен път, включително лого, текст, филми, снимки, скриптове или анимация, изцяло или частично, единствено с предварителното писмено съгласие на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ.

Точност на информацията в сайта

АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ полага всички усилия, за да поддържа точна и актуална информацията на сайта. Въпреки това, ние не можем да гарантираме точността й във всеки един момент. Моля имайте предвид, че информацията, представена от нас или от нашите партньори − трети страни − може да съдържа неточности и печатни грешки или може да бъде остаряла в момента на достъп до нея.

Лична информация

За да обслужи Вашите потребности, АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ събира информация за Вас директно от нашия уебсайт, устно или чрез офлайн формуляри. Цялата информация за Вас, която се счита за "лична информация" ще бъде запазена в тайна.

Нелична информация

Ако посетите сайта, търсите, четете или изтеглите информация от него, ние автоматично ще съберем нелична информация за Вас. Този тип информация може да включва Вашия IP адрес, Вашата страна, страниците, които сте посетили на нашия сайт, времето, прекарано на сайта и адреса на интернет страницата, от която сте се прехвърлили. Използваме неличната информация, за да изготвим статистика за това колко ефективен и посещаем е сайтът, за да го подобрим и да го направим по-удобен за ползване и полезен за посетителите.

Връзки към други сайтове

На www.audio-guide.bg са публикувани връзки към уебсайтове на трети страни, за да Ви помогнат да намерите допълнителни полезни източници на информация. Тези връзки по никакъв начин не представляват подкрепа или препоръка от АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ на съдържанието на съответния уебсайт на трети лица.

Благодарим Ви, че прочетохте нашите условия за ползване!